در همين رابطه


علیرغم درخواست جهانگیری، خامنه ای حاضر به دعوت دولت روحانی نشد

رهبر جمهوری اسلامی، ماه رمضان امسال بر خلاف رویه اکثر سال های رهبری خود،‌ دولت مستقر را برای ضیافت افطار دعوت نکرد.

سحام مطلع شده که در مهمانی افطار سالانه رهبر جمهوری اسلامی برای مسئولان ارشد حکومت، اسحاق جهانگیری در اینباره در گفتگویی کوتاه به خامنه ای گفته: “همیشه رویه شما بر این بوده که به اعضای دولت، افطاری می دادید؛ اما هنوز امسال زمانی برای این برنامه مشخص نشده است.”

در پاسخ به این موضوع، خامنه ای گفته: “من به این دولت افطاری بدهم؟ امسال افطاری نخواهم داد!”

این پاسخ کوتاه و تند رهبر جمهوری اسلامی، نشان دهنده میزان عدم رضایت شخصی وی از رای مردم و استقرار این دولت است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد