ایران؛ آیا گرانی‌ های اخیر ریشه قطری دارد؟

روزنامه بهار:
با بالا گرفتن اختلافات وتنش‌ها بین کشور قطر و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه که منجر به محاصره اقتصادی و تحریم‌های گسترده علیه قطر شد یکی از مهمترین پرسش‌ها در این باره آن بود که ایران قرار است چگونه از فرصت به وجود آمده برای افزایش صادرات و دیگر همکاری‌های اقتصادی با کشور قطر استفاده کند؟ اقلام خوراکی از جمله بازارهایی است که در شرایط امروز قطر سودآوری قابل ملاحظه‌ای را برای کشورهای صادر کننده به این کشور داراست.

این جهش صادراتی در عین آن که در خود منفعت هایی را چه برای بخش خصوصی و چه برای کلیت اقتصاد ملی به همراه داشته است باعث برخی نگرانی‌ها در بین کارشناسان و در سطح جامعه هم شده است.

این نگرانی‌ها که در ابتدای بحران قطر مطابق معمول در جامعه ایرانی با ساخته شدن مطالب طنز از سوی مردم در فضای مجازی و با یادآوری برخی کمک‌های به کشورهای منطقه از سوی ایران آغاز شده بود حالا برای برخی اقشار در جامعه رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی گرانی‌های اخیر در اقلام اساسی در بازار و همچنین افت کیفیت بعضی اقلام خوراکی بی ارتباط با تلاش بخش خصوصی برای حضور در بازار قطر نیست و ظاهرا به این نکته دقت کافی نشده است که حضور در بازار خارجی هر چقد هم حائز اهمیت باشد نباید موجب غفلت از بازار داخلی و یا فشار وارد کردن بر مردم شود.

پرسش قابل طرح این است که در این میان نقش دولت چیست؟ آیا رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار است تنها نظاره گر این وضعیت بوده و به بهانه آن که این مسئله حاصل کار بخش خصوصی است سکوت کنند و یا قرار است به میدان آمده و اوضاع را به سود مردم تغییر دهند؟


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد