تب تابستان در استانهای جنوبی؛ ثبت رکورد دمای ۶۰درجه سانتی‌گراد در رودان هرمزگان

خبرگزاری مهر:
معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان از ثبت رکورد دمایی ۶۰درجه سانتی گراد در سطح زمین طی روزهای گرم تابستان سال جاری در ایستگاه آبخیزداری حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین رودان خبرداد.

ابوالقاسم حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی استان با هدف پایش شاخص های حوزه های آبخیز معرف مناطق خشک کشور تاسیس و بصورت مستمر ۱۷ پارامتر اقلیمی و داده مکانی را با دستگاه های خودکار اندازه گیری و ثبت می کند.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای دمایی ثبت شده در ایستگاه مذکور برای نخستین بار رکورد دمای ۶۰.۲ درجه سانتیگراد توسط دماسنج مستقر در ۵ سانتی متری سطح خاک به ثبت رسید. این در حالی است که دمای حداکثر هوای ۴۹ درجه در اتفاع استاندارد و دماهای ۴۳ و ۳۹.۶ به ترتیب در ۲۰ و ۵۰ سانتی متری عمق خاک در ایستگاه مذکور ثبت شده است.

حسین پور افزود: علاوه بر پایش و مانیتورینگ شاخص های تغییرات اقلیمی و داده های مکانی، تجزیه و تحلیل داده های سیلاب، فرسایش خاک و رسوب، نفوذپذیری زمین و روند تغییرات آب زیرزمینی در آبخوان منطقه نیز از جمله ایتم های کاری ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی استان است که بطور دائم در قالب گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارد.

شایان ذکر است این گرمای بی سابقه اثرات نامطلوبی بر روی منابع آب و خاک و حیات عرصه های منابع طبیعی استان خواهد داشت.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد