در همين رابطه


مصادره اموال ایران به نفع قربانیان تروریسم

ایسنا به نقل از نشنال پست: دادگاه تجدید نظریه اونتاریو در کانادا احکام صادر شده در دادگاه آمریکایی را مبنی بر مصادره۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع تعدادی از شهروندان آمریکایی که خود را قربانی تروریسم می‌دانند مورد تایید قرار داد.

عده‌ای شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم پیش از این با طرح شکایت در دادگاه‌های این کشور خواستار دریافت غرامت از ایران به ادعای حمایت تهران از اقدامات تروریستی شده بودند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد