وزیر ارشاد: دیگر هیچ مجوزی برای نشریات دولتی و بخش عمومی مانند شهرداری ها صادر نمی شود و یارانه آنها نیز قطع خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بعد از این دیگر هیچ مجوزی برای نشریات دولتی و بخش عمومی صادر نمی شود تا بخش خصوصی فرصت رشد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال نماینده شاهین شهر درباره علت تعلل در صدوز مجوز برای نشریات متقاضی اظهار داشت: در چهار سال گذشته کارنامه قابل دفاعی داریم و معتقدیم بهترین دوره پس از انقلاب در زمینه حمایت از رسانه ها، چهار سال گذشته بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امسال تا مرز یکصد میلیارد تومان از نشریات حمایت خواهد شد، ادامه داد: از این به بعد هیچ مجوزی برای نشریات دولتی و بخش عمومی مانند شهرداری ها صادر نمی شود و یارانه آنها نیز قطع خواهد شد تا به بخش خصوصی فرصت رشد داده شود.

رسانه های متعلق به سپاه مانند خبرگزاری تسنیم، فارس و روزنامه جوان سالانه میلیارد تومان از دولت یارانه میگیرند. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی در انتقاد از سپاه گفت که با پول دولت علیه دولت تبلیغ میکنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد