وزیر راه و شهرسازی: وضعیت زندگی شهروندی در ایران مناسب نیست

وزیر راه و شهرسازی در زاهدان گفت: از نگاه شهروندی وضعیت زندگی شهروندی در کشور مناسب نیست.

به گزارش ایرنا عباس آخوندی روز پنجشنبه در نشست ستاد بازآفرینی و پایداری شهری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ساختار دولت در ایران «بخشی» است و هر بخش واگذار شده به وزارتخانه های مختلف، زحمات زیادی توسط دولت ها کشیده می شود و از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هزاران میلیارد ریال هزینه شده اما آخر کار نتیجه در حوزه وضعیت شهروندی مطلوب نبوده است.

وی افزود: حاشیه نشینی فقط به سیستان و بلوچستان اختصاص ندارد اکنون جمعیت شهری ایران حدود 59 میلیون نفر است که 19 میلیون نفر آنان معادل 35 درصد حاشیه نشین و بدمسکن ساکن در بافت های فرسوده هستند.

وی گفت: با توجه به هزینه های زیادی که تاکنون انجام شده حدود 40 درصد جمعیت شهری سیستان و بلوچستان و 35 درصد جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیه ای در وضعیت نابسامانی زندگی می کنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار سال 95 در مقایسه با سال 90 نشان می دهد که جمعیت روستاهای کشور 2 درصد کاهش پیدا کرده و به جمعیت شهرها 2 درصد افزوده شده است.

آخوندی افزود: روند رشد جمعیتی روستاها در سطح کشور به شکل نزولی است و این مساله فقط مختص به سیستان و بلوچستان نیست.

وی با تاکید بر اینکه حاشیه نشینی یک مساله ملی است گفت: اولویت حرکت به سمت ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری است و تا کنون با برگزاری نشست های این ستاد در تمام استان ها و فرمانداری ها و ایجاد همگرایی میان وزارتخانه های مختلف از جمله راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اتفاقات مثبتی در این مناطق رقم زده شده است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد