در همين رابطه


طرح سناتور کروز: تشکیل یک یگان رزمی چندملیتی برای تضمین آزادی شهروندان آمریکایی محبوس در ایران

صدای آمریکا :
تد کروز سناتور حزب جمهوریخواه آمریکا هفته آینده طرحی به کنگره ارائه خواهد تا ایمنی و بازگشت شهروندان آمریکایی محبوس در ایران به آمریکا را تضمین کند.

بنا به گزارشی از وبسایت «فری‌بیکن»، سناتور تد کروز، نماینده جمهوریخواه مجلس آمریکا هفته آینده طرحی را به مجلس میبرد که در خواست آزادی بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی و دارندگان کارت سبز و در بند در ایران را خواهد داد.

«فری‌بیکن» به نقل از منبعی نزدیک به کنگره آمریکا می گوید بخشی از این مصوبه همچنین خواستار تشکیل یک یگان رزمی چندملیتی برای تضمین آزادی این زندانیان شد.

طرح پیشنهادی سناتور کروز ادامه درخواست نمایندگان مجلس آمریکا از ترامپ برای قرار دادن آزادی شش آمریکایی در بند در ایران در صدر اولویتهای دولتش است.

این طرح همچنین از آمریکا و دیگر کشورهایی که شهروندانشان در ایران زندانی هستند می خواهد با تشکیل ستادی ضربتی از تمامی منابع موجود برای آزادی اتباع خود استفاده کنند.

ایران در ماههای اخیر شهروندان دو تابعیتی زیادی از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، و آلمان را زندانی کرده است.

از سوی دیگر، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار است در اواخر ماه جاری طی یک جلسه پرسش و پاسخ به شهادت خانواده های شهروندان آمریکایی محبوس در ایران گوش دهد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد