در همين رابطه


رحیم پور ارغدی: باید سه سپاه صدهزار نفری جهت تمدن‌سازی اسلامی در داخل و خارج کشور آماده کنیم

بازنشر صحبت هاى رحیم پورازغدی در اسفند ماه ٩٣

رحیم پور ارغدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی اخیرا در یک سخنرانی گفته است که در 4 سال آتی در مقابل روحانی خواهد ایستاد ولی حالا میگوید که حرف های او را دستکاری کرده اند و وی اینطور نگفته است. وی در همین رابطه از روزنامه ایران و سایت انتخاب شکایت کرد. در این جا بخشی از سخنان وی از سال 93 را باز نشر میکنیم تا با نطرات واپسگرایانه و احمقانه وی آشنا شوید.

۱. امروز باید سه سپاه صدهزار نفری جهت تمدن‌سازی اسلامی در داخل و خارج کشور آماده کنیم.

۲. باید یک سپاه صدهزار نفری اسلامی جهت خدمت به‌مستضعفان جهان در ۵ قاره تشکیل شود تا فرهنگ انقلاب اسلامی را در ... همه حوزه‌ها در کشورهای فقیر سازماندهی کند.

۳. باید با همکاری دانشگاه‌ها در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و حتی بخشی از اروپا دست کم صدهزار نیرو برای کمک به‌فقرا سازماندهی شود.

۴. باید یک سپاه صدهزار نفری چریک تشکیل دهیم و علناً وارد کشورهای اسلامی شوند.

۵. هرکس مالیات نمی‌دهد باید تمام اموالش را مصادره کرد. در کشورهای غربی با رغبت مالیات می‌دهند و هرکس در کشورهای غیراسلامی مالیات نمی‌دهد به‌چشم حیوان به‌آن نگاه می‌کنند!

۶. در آمریکا وقتی کسی وارد رستوران می‌شود از او می‌پرسند آیا حاضرید بخشی از غذای شما را به‌فلان یتیم‌خانه بدهیم؟

۷. وقتی نمی‌توانند وعده‌ها را محقق کنند، می‌گویند نمی‌‌گذارند کار کنیم!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد