در همين رابطه


سكوت رئيسي در مورد تتلو شكست

آقاي رئيسي بعد از اين انتخابات سكوتش را در مورد تتلو شكست و در مورد او گفت: «بعد از دیدار من با خواننده جوان آقای مقصودلو در فرودگاه، شنیدم که تصاویر نامناسبی از گذشته که او از آنها اعلام برائت کرده با طراحی اتاق عملیات روانی به طور گسترده در فضای مجازی پخش شد. خُب، این کار خیلی زشت و حرام بیّن و اشاعه فحشاء از جوانی است که اظهار می‌کند من توبه کرده‌ام. این گناهی عظیم‌تر است.»

تتلو عكس‌هاي زيادي داشت كه انتشار آن نياز به اتاق عمليات رواني نداشت. نفس آن كنار هم نشستن به خودي خود همان عكس‌ها را به يك خبر مهم و جذاب براي همه تبديل كرد. اما سئوال از آقاي رئيسي اين است: تتلو از چه كاري توبه كرده بود؟ از لخت عكس انداختن؟‌ و چرا درست شب انتخابات شما به يادتان افتاد او توبه كرده است؟ درحالي كه تتلو 10 ماه قبل از آن بازداشت شده بود و سالها بود فرياد مي‌زد «من انسان پاكي شدم.»

نكته‌اي كه آقاي رئيسي را به تناقض مي‌اندازد اينجاست كه آيا همين امروز كه توبه كرده‌اند سبك زندگي او را مي‌پسندند؟ بهتر نيست يك بار به اينستاگرام ايشان مراجعه كنند و بعد از كار اشتباهي كه به خاطر چند راي بيشتر انجام دادند، دنبال توجيه نباشند؟
کانال خبر خوانی روز


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد