روحانی: اقلیتی کوچک نمی‌تواند برای یک ملت تصمیم بگیرد / حسادت‌های بعد از رقابت‌های انتخاباتی معنا و مفهوم ندارد

ایسنا:
حسن روحانی در جلسه امروز هیات دولت:

* آزادی موصل همه ملتهای منطقه را خوشحال کرد. ایران سیاستی عاقلانه، توأم با حکمت برای منطقه و جهان دارد.

* امروز سخت‌ترین روز برای آمریکا در مسأله هسته‌ای ایران است.

* حسادت‌های بعد از رقابت‌های انتخاباتی معنا و مفهوم ندارد.

* برخی تازه کارهای بی تجربه به مسیر درست برگردند و در منطقه مشکل ایجاد نکنند.

* اقلیتی کوچک نمی‌تواند برای یک ملت تصمیم بگیرد؛ داعش اقلیتی کوچک بود. منطقه ما بزرگ و پیچیده است.

* ایران کشوری قدرتمند است؛ برخی ها از گذشته عبرت بگیرند و با لحن درست سخن بگویند.

* دولت نماینده مردم است و هر کاری دولت انجام می‌دهد در واقع به پشتوانه مردم و با اجازه و نظر مردم است.

* جمهوری اسلامی ایران دست و پای امریکا و بدخواهان را بست.امروز تصمیم‌گیری برای برنامه هسته‌ای و تخلف از برجام ساده نیست و پرهزینه است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد