در همين رابطه


محسن قرائتی: باید به آخوندهای سنتی برگردیم

به گزارش ایرنا محسن قرائتی روز چهارشنبه در گردهمایی مشترک ائمه جمعه استانهای خراسان رضوی و سمنان در مشهد گفت: مدرک گرایی ما را ضایع کرده است زیرا طلبه عضو هیات علمی 6 ماه در سال تدریس می کند و دانشجوی وی نیز برای کسب نمره در کلاس حاضر می شود.

وی افزود: این در حالی است که یک امام جماعت در تمام طول سال با افراد سر و کار دارد و کسی که در مسجد حاضر می شود هدفش رضای خداست.

وی با بیان اینکه مدرک گرایی حوزه های علمیه را پوسانده است اظهار کرد: باید به آخوندهای سنتی برگردیم و در این زمینه به یک تحول نیاز داریم.

وی اظهار کرد: ارتباط امامان جمعه با نسل نو بسیار کم است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد