در همين رابطه


حزب جمهوری اسلامی و خمینی، متهمان اصلی وقایع دهه شصت

پس ازاکران فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز" در سینماها و همچنین انتشار آن در شبکه مجازی، تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان به نحوه پرداخت وقایع دهه شصت در این فیلم اعتراض کرده و آن را "تحریف واقعیت" خوانده‌اند.


حزب جمهوری اسلامی و خمینی، متهمان اصلی وقایع دهه شصت

به گزارش رادیو فرانسه، رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و زندانی سیاسی در دهه‌های 60، 70 و 80 در ایران گفته که این فیلم "از پیش، تصمیم به پوشاندن حقیقت گرفته است."

وی با شرح علل اصلی وقایع دهه شصت، نوشته که "متهم اصلی" رخدادهای اولیه انقلاب، "حزب جمهوری اسلامی با همسویی و همکاری همه جانبه رهبر بنیانگذار" بود.

رضا علیجانی همچنین در یادداشت فیسبوکی خود با اشاره به تحریف‌های تاریخی در فیلم "ماجرای نیمروز" یادآوری کرده است: " تحریف شرم آور دیگر فیلم، تصویری است که از دو طرف ماجرا می‌دهد. انگار نه انگار که در سوی حاکمان، داغ و درفش و اعدام، حتی برای نشریه فروشی رایج بود. گویی اینها خیلی عاطفی و عاشق پیشه بودند و مراقب اینکه به مردم آسیب وارد نشود."

ماجرای نیمروز، چهره بزک کرده یک کرکس

همچنین رضا معینی، رئیس بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز و از اعضای خانواده کشته‌شدگان دهه شصت که خود نیز در آن زمان زندانی سیاسی بوده است در واکنش به این فیلم آن را "روایت رسمی قدرت از نیمه شب جنایت‌هایی" خواند که در دهه شصت انجام شده. جنایت‌هایی که به گفته وی در بسیاری از موارد با تعاریف حقوق بین‌الملل، "مصداق بارز جنایت علیه بشریت" است.

وی در یادداشتی که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده، این جنایت‌ها را مواردی چون "ناپدیدکردن"، "شکنجه"، و "اعدام غیرقضایی" خوانده است.

به گفته رضا معینی فیلم ماجرای نیمروز "تلاش برای بزک کردن چهره کریه کرکس به شکل قناری است".

وی همچنین ساخت این فیلم را تلاش برای "ماجراسازی" به قصد "پنهان کردن روزگار همه شب زندان‌های توحید و اوین" خوانده است. روزگاری که به نوشته وی شامل "شلاق بر کف پای و شتک خون بر دیوار شعبه‌های بازجویی دفتر دادستانی و صدای رگبار در پشت بند چهار و اعدام‌های جمعی" بوده است.

رضا معینی همچنین "ماجرای نیمروز" را فیلمی به مانند "ماجرای دیدار نیمروزسفرای کشورهای خارجی از اوین" خوانده که فیلمی از زندان اوین و دیدار با زندانی بوده، البته "اوین بدون انفرادی‌‌ها و بدون زندانیان سیاسی".

حمایت مقامات و رسانه‌های سپاه پاسداران سبب شد تا برخی موضوع "سفارشی" بودن این فیلم از سوی سپاه پاسداران را مطرح کنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد