در همين رابطه


عضو شورای نگهبان: کمبود آخوند یکی از مشکلات جامعه است!

عضو شورای نگهبان و رئیس حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: «در حال حاضر 30هزار مسجد در سراسر کشور از وجود روحانیت بی بهره هستند و یا روحانیت بصورت دایم در این مساجد فعالیت نمی کند.»

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ آخوند مرتضی مقتدایی افزود: «کمبود روحانیت یکی از مشکلات جامعه است و در بسیاری از روستاهای کشور کمبود روحانیت به شدت احساس می شود.»

وی بیان کرد: «در جلسه ای که در استان آذربایجان غربی داشتیم یکی از امامان جماعت گفت روستایی وجود دارد که از اول انقلاب اسلامی تاکنون هیچ روحانی برای تبلیغ احکام اسلامی به این روستا سفر نکرده است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد