در همين رابطه


یادداشت «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس به مناسبت دومین سالگرد برجام

ایسنا:
* واقعیت این است که بدون توافق هسته‌ای که دو سال پیش امضا شد، ایران به سلاح هسته‌ای می‌رسید.

* ایران قبل از توافق تاسیسات هسته‌‌ای زیر زمینی با حدود تقریبی بیست هزار سانتریفیوژ و بیش از هشت تن اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داشت. با کمک برجام ایران دو سوم سانتریفیوژها و 95 درصد اورانیوم ذخیره شده خود را واگذار کرد.

* بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران موفق بوده، اما اگر این توافق سقوط کند، چه عواقبی در برخواهد داشت؟

* ایران و نه آمریکا یا انگلیس، دوباره آزادی عمل بیشتری به دست آورده و سران این کشور بدون محدودیت در برنامه‌های هسته‌ای، سانتریفیوژها را بازگردانده و ذخایر اورانیوم را جایگزین می‌سازند.

* تصور کنید در راس بحران سوریه، جنگ داخلی در یمن و اذیت و آزار داعش در عراق ما در حال مواجهه با ایران در آستانه کسب سلاح هسته‌ای بودیم. واقعیت این است که بدون توافق هسته‌ای که دو سال پیش امضا شد، این سناریو اتفاق می افتاد و بحرانی دیگر بر خاورمیانه در حال انفجار افزوده می‌شد . تا کنون که برجام در حال اجرا است و ما بر این باوریم که این توافق بهترین گزینه برای جامعه بین‌الملل است.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد