محمد سیف زاده: مصوبه مجلس مبنی بر حریم خصوصی نبودن خودروها، خلاف قانون اساسی است

محمد سیف‌‌زاده، حقوقدان و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴، خودرو جزو حریم خصوصی نیست اما این قانون در حالی تصویب و ابلاغ شده است که مغایر با ماده ۹ قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و ازادی های شهروندان است.

براساس ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد «کسی نباید متعرض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی افراد شود، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند.» تبصره همین ماده اما می‌گوید: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

محمد سیف‌زاده در مصاحبه با کمپین گفت که هرچند این مساله از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده است اما به دلیل مغایرت با ماده ۹ قانون اساسی ایران، باید تغییر کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد