زنجاني اموالش را در خارج به اسم برخي شخصيت‌ها كرده بود

چرا بابك زنجاني تمامي اموالش در خارج را به نام افراد ديگر از جمله شخصيت‌هاي كشورهاي ثالث كرده بود؟ به نظر مي رسد در پرونده بابك زنجاني ابعاد جديدي در حال كشف و افشا شدن است.

حسین دهدشتی نماينده آبادان به خبرگزاري خانه ملت گفته كه در مجلس نهم كميسيون انرژي قصد تحقيق و تفحص از پرونده بابك زنجاني داشت اما به دليلي شرايط حساس آن روزها نهايتا يك كميته تشكيل شد.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه با مسئولان نهاد های نظارتی و امنیتی از جمله دیوان محاسبات نشست هایی برگزار کرد، اظهار کرد: تمامی سازمان هایی که در کمیته حضور می یافتند از جمله نها های امنیتی به نوعی و به صورت شفاهی اقدام بابک زنجانی را تایید می کردند، اما زمانی که کمیته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب این موضوع را بیان کنند زیربار تایید نرفتند.

اخيرا متهم رديف دوم (م.ش) نيز در دادگاه گفته بود كه مصلحي وزير اطلاعات دولت قبل بابك زنجاني را تاييد مي‌كرد.

دهدشتي گفته كه پاي وزراي نفت، بازرگانی، صنعت و معدن و بانک مرکزی در پرونده زنجاني گير است و بايد آنها محاكمه شوند. اما نكته مهمتر اينكه او خبر مي‌دهد زنجاني هيچ كدام از اموالش را در خارج به نام خود نكرده بود.

او خبر مي دهد: «تمامی اموال نفتی به نام افراد ثالث در کشورهای مختلف شده که بخشی به نام شخصیت های آن کشورها است، که ارتباطاتی بین زنجانی با آنها برقرار شده بود.»

او به نام شخصيت‌ها و كشورهايشان اشاره‌اي نكرده است. اين موضوع البته مي‌تواند سرفصل تازه‌اي در پرونده بابك زنجاني باشد. پرونده‌اي كه مي‌تواند ذيل ارتباطات اقتصادي، روابط سياسي مشكوك را هم شامل شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد