در همين رابطه


دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۲۰۹ میلیون دلار محکوم کرد

یک قاضی فدرال در آمریکا دولت ایران را به پرداخت ۲۰۹ میلیون دلار غرامت به قربانیان بمب گذاری ادعایی حماس در بیت المقدس و خانواده های آنان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری «Law 360»، یک قاضی فدرال در آمریکا با ارائه یک حکم غیابی که مدعی شناسایی شخصیت های حقیقی یا حقوقی ایرانی در زمینه تأمین بودجه و حمایت از فعالیت های سازمان حماس شده بود، ایران را به پرداخت ۲۰۹ میلیون دلار غرامت به قربانیان بمب گذاری ادعایی حماس در بیت المقدس و خانواده های آنان محکوم کرد.

به عنوان نمونه، «کریستوفر آر. کوپر» قاضی بخش آمریکا در حکم صادره خود دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامتی در حدود ۱۵.۷۵ میلیون تا ۳۹ میلیون دلار به «اورا کوهن»، همسر سابق وی و پنج فرزندشان به دلیل جراحت های جسمی ناشی از بمب گذاری در بیت المقدس- که به نیروهای حماس نسبت داده می شود- محکوم کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد