در همين رابطه


ابوالفضل قدیانی: خامنه ای اساسا آزادی و رای مردم را قبول ندارند، و رئیس جمهور را در حد یک تدارکاتچی می پسندد/ دخالت خامنه ای در در چینش کابینه غیر قانونی و ناشی از قدرت طلبی و تمامیت خواهی است

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی که «قبل و پس از انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷سالهای زیادی را در زندانهای ساواک و جمهوری اسلامی گذرانده»، در مصاحبه با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» دخالت رهبر نظام و جناح وابسته به او را در چینش کابینه دکتر حسن روحانی مورد بررسی قرار داد و گفت: اساسا جمهوریت و اداره کشور بر اساس آراء عمومی مردم با ولایت فقیه که عین استبداد دینی است، در تناقض آشکار است.

ابوالفضل قدیانی در این مصاحبه با بیان اینکه «در ایران فشار تنها در ارتباط با گزینش کابینه نیست، بلکه در تمامی عرصه ها از قبیل سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و ...میباشد» گفت: دخالتها ی آقای خامنه ای و جبهه استبداد در چینش کابینه دولت اساسا غیر قانونی و ناشی از قدرت طلبی و تمامیت خواهی است.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه «کانون قدرت در ایران رئیس جمهور را در حد یک تدارکاتچی می پسندد»، اظهار داشت: آقای خامنه ای و همفکرانش اساسا انتخابات، آزادی، دمکراسی و رای مردم را قبول ندارند، وعلنا میگویند که رای مردم زینت نظام است، ولی علت اینکه انتخابات برگزار میکنند این است که بلافاصله رای مردم را به نفع «نظام جمهوری اسلامی» که نام مستعار آقای خامنه ای است مصادره و به پای مشروعیت خود نوشته و به رخ دنیا بکشند.

آقای قدیانی در بخش دیگری از این گفتگو با خبرنگار «دُرّ تی وی» گفت: در همین جلسه اخیر که در بیت رهبری با حضور رئیس جمهور برگزار شد، آقای خامنه ای با صراحت گفت که مردم شخص را انتخاب کرده اند، یعنی محتوا را من تعیین میکنم، و این اعتراف به استبداد و بی ارزش دانستن انتخابات و رای مردم است.

ابوالفضل قدیانی با بیان «اینکه درست است که آقای روحانی از سوی مستبد زیر فشار قرار دارد»، گفت آقای رئیس جمهور باید مقاومت کند و بر عهدی که با مردم بسته پایدار بماند، صیانت و پاسداری از آراء مردم، آزادی و دمکراسی در همین بزنگاهها تجلی پیدا میکند، در غیر این صورت بیهوده نگاشتن رای مردم و جفا درحق آنهاست.

این فعال سیاسی اظهار‌ داشت: در رأس وظایف رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است، و «حرمت رای مردم را پاس داشتن» یعنی اجرای مطالبه اکثریت مردم، که عین اجرای فصل سوم و پنجم قانون اساسی است، که مستبد جِد و جَهد بلیغی در جلوگیری از اجرای آن به کار می بندد.

ابولفضل قدیانی در ادامه افزود: اگر آقای روحانی در برابر فشارهای وارده از سوی رهبر مقاومت نکند وتسلیم شود، علاوه بر خلف وعده قانون شکنی کرده و رای مردم را نادیده گرفته است، امیدوارم که با این پشتوانه مردمی که دارد در برابر خواسته های تمامیت خواهان بایستد و تسلیم نشود.

این فعال سیاسی در پایان گفت: همین استبداد است که باعث شده رهبران سرافراز جنبش مردمی سبز، آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد بیش از هفت سال هدف کینه توزی و انتقام جویی آقای خامنه ای قرارگیرند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد