محمدعلی نجفی شهردار تهران می‌شود

محمدعلی نجفی، از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی شهردار تهران می‌شود.

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و یکی دیگر از نامزدهای شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: « آقای نجفی روز گذشته این سمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه هستند.»

شهردار کنونی تهران محمدباقر قالیباف، از اصول‌گرایان منتقد دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است. با پیروزی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در انتخابات شورای شهر زمزمه‌های بر سر کار آمدن شهرداری نزدیک به اصلاح‌طلبان آغاز شد.

نجفی پیش از این در وزارت‌خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مقام وزارت یا سرپرستی را برعهده داشته و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی است.

روحانی در نخستین دوره او را برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد، اما نمایندگان منتقد دولت او را از «حامیان فتنه» خواندند و به او رأی اعتماد ندادند. مقام‌های حکومتی ایران از اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات ۱۳۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند.

نجفی سپس به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، اما پس از چندی از این مقام هم کناره گرفت.

هنوز خبر انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران رسماً تأیید نشده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد