قاسم سلیمانی، لژیون خارجی ایران در سوریه

اخبار صدای امریکا:
مقاله ای از جوزف پادر در «فرانت پیج مگ»

با توجه به مناقشه روزافزون شیعه و سنی در خاورمیانه، حمله داعش به ایران امری اجتناب ناپذیر بود. مساله هیچگاه انجام یا عدم انجام حمله داعش به ایران نبود، بلکه بحث بر سر زمان انجام آن بود.

جنگ نیروهای شیعه تحت رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با داعش و دیگر شبه نظامیان سنی در منطقه دلیلی کافی برای هدف گرفتن ایران بوده است.

جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در منطقه و بسط هلال شیعی منابع هنگفتی را صرف حمایت از موقعیت اش در سوریه کرده است، تا پل ارتباطی اش به لبنان و دریای مدیترانه را حفظ کند. این امر به معنای نگاه داشتن بشار اسد و رژیم اقلیت علوی در قدرت است.

اسد که به قصاب دمشق معروف است برای این مهم می تواند بر روی لژیون خارجی ایران متشکل از جنگجویانی از حزب الله لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان و یمن حساب کند.

جمهوری اسلامی ایران حامی عمده تروریسم بین المللی است و حمله داعش به تهران باعث شد ایران طعم داروی کشنده خودش را بچشد. سرکوب سنی ها در ایران احتمالا سنی های بلوچ و عرب های اهوازی را به سوی داعش سوق خواهد داد.

حمله به قلب تهران نشانگر این حقیقت تلخ است که جهادیون سنی می توانند همانند آن چه جهادیون ایرانی در سوریه انجام داده اند، سپاهی خارجی در ایران تشکیل بدهند.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد