تغییر رژیم با کمک آمریکا؟

راديو فردا:
آیا دخالت کشورهای خارجی در تحولات سیاسی ایران و کمک به تغییر حکومت در کشور پذیرفتنی است؟ آیا شدنی است؟

هستند شهروندان، فعالان سیاسی و ناظرانی که برای کشورشان راهی جز برچیدن نظام مذهبی فعلی و برساختن حکومتی نو با ساختاری تماما متفاوت نمی بینند. اما در میان این قائلان به تغییر رژیم هم طیف های متفاوتی به چشم می خورد. منشاء اصلی اختلاف نظر را باید در راهکار و ابزار جست و جو کرد. گروهی اعمال تغییر از راه های مسالمت آمیز را دنبال می کنند و گروهی دیگر می گویند هر ابزاری، حتی قهرآمیز برای تغییر حکومت ایران توجیه پذیر است.

عده ای می گویند، ایجاد تحول در فضای سیاسی ایران، مسئولیت ایرانیان است و بس؛ عده ای دیگر می گویند اساسا بدون کمک خارجی، تغییر بنیادین در حکومت، سرابی بیش نیست.

برنامه ساعت ششم به بهانه سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حمایت از تغییر «مسالمت‌آمیز» حکومت، میهمان دو نفر از قائلان به تغییر رژیم است از دو طیف متفاوت. رضا تقی زاده، معتقد است حکومت ایران را با هر وسیله ممکن و با یاری گرفتن از هر کشور خارجی باید عوض کرد و محسن سازگارا می گوید تغییر رژیم باید صورت بگیرد، اما صرفا با خواست و دخالت شهروندان ایران و از راه های مسالمت آمیز.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد