آیا جنگل‌های هیرکانی نخستین میراث طبیعی ایران در یونسکو خواهد بود؟

رادیو زمانه
پرونده جنگل‌های هیرکانی سال ۲۰۱۸، برای ثبت به عنوان میراث طبیعی جهانی به یونسکو ارسال می‌شود.


جنگل‌های هیرکانی با قدمتی در حدود ۴۰ میلیون سال یادگار دوران ژوراسیک زمین‌شناسی هستند

حمید گشتاسب، مدیرکل دفتر زیستگاه‎‌‎ها در سازمان حفاظت محیط زیست این خبر را پس از برگزاری سومین نشست کارگاه مشورتی و هماهنگی ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی اعلام کرد. نشست‌های قبلی برای تدوین نقشه راه و تهیه پرونده جنگل‌های هیرکانی در زمستان سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود.

جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران با قدمتی در حدود ۴۰ میلیون سال جزو کهن‌ترین ذخیره‌گاه‌های جنگلی در جهان به شمار می‌آیند و یادگارهای دوران سوم زمین‌شناسی هستند. از این مناطق به عنوان موزه‌‌ه‌های جنگلی یاد می‌شود.

ایران زمستان ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که قصد دارد پرونده جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور را به عنوان نخستین اثر طبیعی به سازمان یونسکو ارسال کند تا شاید بخت ثبت آن در فهرست میراث جهانی وجود داشته باشد.

از آن‌جایی که بخشی از جنگل‌های هیرکانی در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد، این کشور نیز در ثبت این جنگل‌ها با ایران شریک خواهد بود، اما مدیریت پرونده ثبت بر عهده ایران است.

جنگل‌های هیرکانی در حاشیه جنوبی و جنوب غربی دریای خزر و بین دو کشور ایران و آذربایجان قرار دارند و از منطقه هیرکانی در آذربایجان آغاز و تا استان گلستان و مازندران در ایران امتداد دارد. سهم آذربایجان از این جنگل‌‌ها تنها حدود ۲۰ هزار هکتار است در حالی که سهم ایران در حدود ۲ میلیون هکتار برآورد می‌شود.

در سال ۱۳۸۵ آذربایجان قصد ثبت این جنگل‌ها را به تنهایی داشت که با مخالفت یونسکو مواجه شد. یونسکو از دو کشور ایران و آذربایجان خواسته‌ است تا پرونده‌ای مشترک ارائه کنند.

فهرست میراث جهانی یونسکو شامل آثار فرهنگی و طبیعی است که دارای ارزش‌های منحصر به فرد هستند و باید مورد حفاظت قرار بگیرند.

مشخص نیست نابودی صد هکتار از این جنگل‌ها چه تاثیری بر روند حفاظت و ثبت آن‌ها به عنوان یک میراث جهانی خواهد داشت.

ایران با این که آثار فرهنگی و تاریخی بسیاری را در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده است اما تاکنون هیچ اثری که معرف ویژگی‌های منحصر به فرد طبیعت و محیط زیست ایران باشد نتوانسته است به فهرست میراث طبیعی جهانی ثبت کند.

در سال ۱۳۹۰، ایران پرونده جنگل‌های حرا در جنوب کشور و منطقه خلیج فارس را به یونسکو ارسال کرده بود اما به دلیل ضعف در ساختار مدیریت این منطقه یونسکو از پذیرفتن آن سرباز زد.

به همین خاطر پرونده جنگل‌های هیرکانی در جنوب ایران اگر مورد تصویب کمیته میراث جهانی قرار بگیرد، نخستین اثر طبیعی ایران خواهد بود که در فهرست یونسکو جای می‌گیرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد