سخنگوی وزارت خارجه، تماس ایران و آمریکا درباره زندانیان آمریکایی را تایید کرد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، خبر داد که در گفت‌وگوهای اخیر پیرامون برجام با آمریکا، موضوع دو زندانی ایرانی- آمریکایی هم مطرح شده است. اگرچه او تاکید کرد وزارت امورخارجه هیچ دستورالعملی برای گفت‌وگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی‌ها ندارد.

به گزارش زیتون، پیشتر آمریکا خبر داد بود که اولین مذاکره دولت ترامپ با ایران پیرامون «زندانی های ایرانی-آمریکایی» صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «ظاهرا طرف آمریکایی صحبت‌هایی را در حاشیه کمیسیون برجام درباره یک یا دو نفر که در زندان‌های ایران به دلایل مشخص زندانی هستند، مطرح کرده‌ است.»

بهرام قاسمی به نام زندانیان مورد بحث قرار گرفته اشاره‌ای نکرد، اما حداقل سه شهروند ایرانی-آمریکایی در ایران زندانی هستند. سیامک و باقر نمازی، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. وکیل نمازی‌ها از دولت آمریکا خواسته بود که مسئله بازداشت آنها را در مذاکرات برجام مطرح کند. رابین شاهینی دیگر شهروند ایرانی- آمریکایی است که به اتهام «همکاری با یک دولت متخاصم» به ۱۸ سال زندان محکوم شده است؛ اگرچه با قید وثیقه از زندان آزاد شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد