در همين رابطه


سنگ‌اندازی؛ باعث لغو سخنرانی معاون روحانی شد

ایسنا :‌
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گفت: برای جلوگیری از تشنج در دانشگاه آزاد سخنرانی معاون رییس‌جمهور لغو شد.

سجاد دهقان اظهار کرد: از یکی دو ساعت قبل از برگزاری مراسم سخنرانی حجت الاسلام انصاری شروع به سنگ اندازی شد در حالیکه ما به دنبال ایجاد تشنج نبوده و نیستیم و قصد داشتیم در فضایی آرام این مراسم برگزار شود، ولی متاسفانه پیاده نظام دروغ و فساد نمی توانند این روند را ببینند.

وی افزود: من فرزند جانباز سپاهی هستم و در همین انقلاب بزرگ شده ام، اما چرا به ما چنین نگاه تبعیض آمیزی می‌شود؟ و در محیطی که از آزادی بیان صحبت می شود ما قادر به برگزاری مراسمی آرام با حضور دانشجویان را نیستیم.

دهقان یادآور شد: ما برای کوچک ترین حرکت در دانشگاه باید از فیلترهای متعددی عبور کنیم، اما برخی به راحتی فعالیت می کنند، به همین دلیل اگر مراسم را برگزار می کردیم تشنج ایجاد می شد و افراد مخالف مراسم را به هم می زدند.

وی گفت: هرچند که انجمن اسلامی دانشگاه آزاد این جریان را از طریق خود معاون حقوقی ریاست جمهوری پیگیری خواهد کرد، اما حقیقتا دست ما کوتاه است و مجموعه ای دانشجویی در دانشگاه هستیم و به خاطر حفظ لباس و حرمت حجت الاسلام انصاری و جلوگیری از تشنج این مراسم را لغو کردیم.

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان خاطرنشان کرد: سه شنبه هفته آینده 19 اردیبهشت ماه دکتر "فرجی دانا" در دانشگاه حضور خواهند داشت و بنا نداریم بار دیگر کوتاه بیاییم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد