همسر رئیسی: حجاب مانع بزرگی در برابر ابتذال فرهنگی است/ اکثر مردم به آمدن امام زمان امید دارند

همسر آخوند سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه "حجاب مانع بزرگی در برابر ابتذال فرهنگی است"، متذکر شد: به نظر می‌رسد که نظام سلطه از این راه سود فراوانی برده است.

به گزارش تسنیم، جمیله علم‌الهدی در مراسم "بانوان منتظر" که عصر امروز در مسجد جامع رجائی شهر کرج برگزار شد، با بیان اینکه "اکثر مردم به آمدن امام عصر امید دارند"، اظهار داشت: "وجه مشترک امید و انتظار، ناراضی بودن از وضع موجود است."

این استاد دانشگاه افزود: "همه کسانی که از وضع موجود ناراحتند منتظر آمدن منجی هستند."

وی با بیان اینکه تفاوت اساسی بین امید و انتظار وجود دارد، گفت: "امید به نجات در همه ادیان مشترک است اما انتظار تعلیم و تفکر ویژه تشیع است."

وی با بیان اینکه "ما برای همه چیزهایی که انسانیت را به خطر انداخته نگرانیم"، اضافه کرد: "حضرت مهدی برای ایجاد تغییرات در کل جهان ظهور می‌کند."

علم الهدی با اشاره به مولفه دوم انتظار که عواطف است، افزود: "اربابان قدرت و نظام سلطه به کمک ابزارهای مختلف احساسات مردم را تحریک می‌کنند."

علم‌الهدی ادامه داد: "تمدن غربی بر احساسات زنانه استوار شده و بسیاری از ویژگی‌های مردانه را کاهش داده است."

وی با اشاره به اینکه "حجاب مانع بزرگی در برابر ابتذال فرهنگی است"، متذکر شد: "به نظر می‌رسد که نظام سلطه از این راه سود فراوانی برده است."

علم الهدی با بیان اینکه "بانوی منتظر بانوی خردمندی است که عواطف خود را در جهت قرب پروردگار جهت می‌دهد"، خاطرنشان کرد: "آنچه که امام خمینی از زنان ساخت همین بود."Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد