تقاضای برای طلا در ایران به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسید

اخبار صدای امریکا
یک گزارش در بلومبرگ حکایت از این دارد که بهبود نسبی اقتصاد ایران موجب شده تا تقاضا برای طلا در این کشور افزایش یابد.

کلادیا کارپنتر روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت در بلومبرگ نوشت، «شورای جهانی طلا» در گزارشی که پنج شنبه منتشر شد می گوید بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در ایران باعث شده است که تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماه نخست سال میلادی جاری ۲۷ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش نشان بدهد.

این رشد تقاضای ایران برای جواهرات در این فصل را به ۱۲ هزار و ۹۰۰ کیلو رسانده است.

تقاضای ایران برای شمش طلا و سکه طلا ۳ تن و ۷۰۰ کیلو بوده است که بیشترین میزان در میان کشورهای منطقه است.

در گزارش «شورای جهانی طلا» نوشته شده است که «کاهش بهای نفت و کسادی بازار گردشگری باعث کاهش تقاضا برای طلا در سراسر منطقه شده است».

سال گذشته عربستان سعودی بیشترین میزان تقاضا برای طلا در خاورمیانه را داشت.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد