جزییات واگذاری غیرقانونی اراضی عباس‌آباد

روزنامه شهروند:
حناچی، دبير شورايعالي شهرسازي: "آقاي وزير حين بحث بررسي تي‌او‌دي حقاني [اطلس پلازا] كه كارفرماي آن يكي از موسسات اعتباري است، از آنها پرسيد كه اين تي‌او‌دي چطور به شما رسيده است؟ آنها گفتند: اين بخش به ازاي منابعي كه براي اتوبان صدر تهيه كرديم، دراختيار ما قرار گرفته است

از سال 84، هرگونه خریدوفروش، واگذاری، تملک و تصرف در اراضی عباس آباد ممنوع است

این پروژه در سال 90 به شرکت ایرانیان اطلس متعلق به بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه) واگذار شده است.

در گزارش حسابرسی سال 94 شورای شهر تهران، تخلف این واگذاری حدود "2000 میلیارد تومان" اعلام شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد