در همين رابطه


هادی غفاری: رییسی بگوید چرا زمان مفاسد گسترده کشور، صدایش در قوه قضاییه درنیامد

بعضی‌ها فقط برای انتقاد پا به مناظره گذاشته‌اند، قالیباف مناظره را با رینگ بوکس اشتباه گرفته است.

هادی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره دومین مناظره دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با بیان این‌که در دومین مناظره هم ما برنامه‌ای از سوی نامزدها مشاهده نکردیم، گفت: متاسف و متاثر هستم اشخاصی که خود را نامزدهای انتخاباتی معرفی می‌کنند برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند و فقط آمده‌اند که یک جناح را تخریب کنند و با این عمل رای بیاورند.

رئیس مؤسسهٔ الهادی در پاسخ به این سوال که رفتار نامزدهای انتخاباتی را در دومین مناظره چگونه ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: مشاهد کردیم که ۴ کاندیدای دیگر برنامه‌ای برای اداره کشور نداشتند، مناظره که جای سخنرانی نیست باید برنامه ارائه داد.

او تاکید کرد: مگر می‌شود در ۱۵ روز یک برنامه ۲۰۰ صفحه‌ای نوشت، اگر ۱۰۰۰ کارشناس هم داشته باشیم نمی‌شود. آقای رئیسی در نظام قضایی بوده، ۱۰ سال در قوه قضاییه و سازمان بازرسی بوده که فسادهای گسترده در آن زمان در کشور صورت گرفت باید پرسید چرا آن زمان صدای کسی در نیامد؟ چرا کسی نگفت این همه فساد برای چیست؟ چرا این مسائل برای مردم شفاف‌سازی نشد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد