در همين رابطه


وزیر کشور : راه‌اندازی سایت کارانه غیرقانونی است و جنبه خرید رای دارد/ شکایت دانش آشتیانی به کمیسیون تبلیغات واصل شد

وزیر کشور تاکید کرد: امروز از بخش حقوقی وزارت کشور درباره سایت کارانه پرسیدیم و آنها گفتند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد.

یه گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه پیش از اعلام نظر قوه قضاییه درخصوص پرونده منتسب به یکی از وزرا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه‌ای تلویزیونی صراحتا به این مسئله اشاره کرد که از سوی وزیر دادگستری رد شد اما مجددا دیروز همان نامزد، این اتهام را علیه آقای دانش آشتیانی مطرح کرد که در پی آن وزیر آموزش و پرورش از کمیسیون تبلیغات و صداوسیما خواستار تعیین وقت برای دفاع و پاسخگویی شده است، آیا زمانی در این خصوص اختصاص شده است؟ چه برخوردی با این نامزد متخلف خواهد شد؟ گفت: توصیه ما این است که در بیان نظرات نباید حقوق دیگران را ضایع کرد و نباید به حریم خصوصی و اخلاقی افراد وارد شد چراکه موجب هتک حرمت آنها می‌شود.

او افزود:‌ کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند مدیریت عالی اجرایی کشور را به مدت ۴ سال برعهده گیرند، باید اولیات و اصول حاکم بر اخلاق عمومی کشور و جمهوری اسلامی را رعایت کنند. مسائلی در این باره مطرح شده است. شکایتی هم از سوی آقای دانش آشتیانی امروز صبح به ما واصل شد که به کمیسیون تبلیغات احاله شده تا مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع را حتما پیگیری می کنیم و نتیجه آن را در اسرع وقت اعلام خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا در مورد راه‌اندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدها و این سوال که آیا این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب نمی‌شود؟ گفت: من امروز از بخش حقوقی وزارت کشور درباره این سایت پرسیدیم و آنها گفتند که غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رای در آن وجود دارد. گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود حتما تذکر می دهیم.

او ادامه داد: بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است علاوه بر آنکه قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده است. هتک حرمت و ورود به حریم‌های شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعا نتیجه آن در قالب رای مردم تجلی خواهد یافت.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد