کارت مجوز سکونت در تهران

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تلاش اعضای شورا برای محدود کردن مهاجرت به پایتخت با ارائه پیشنهاد صدور کارت مجوز سکونت در شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه جلسه امروز شورا با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد اظهار کرد: "دراین جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گزارشی در خصوص مسایل و مشکلات شهری در پایتخت ارائه کرد که مطالب مطرح شده دراین گزارش می توان در قالب یک بحث و طرح مدیریتی از جمله اعطای کارت مجوز سکونت مورد پیگیری قرار گیرد."

وی گفت: "اکنون در بسیاری از کشورها، قبل از اینکه یک شهروند در شهری ساکن شود با مراجعه به پلیس مجوز سکونت دریافت می کند."

تقی پور افزود: "برغم اینکه کانون های جمعیتی محدوده جنوب تهران و افزایش جمعیت پایتخت موضوع مهمی است، اما تاکنون راه حل مناسبی برای این موضوع اندیشیده نشده است."

تقی پور با بیان اینکه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران بر اساس آمار و سرشماری نفوس و مسکن سال 95 ارایه شد، اظهار کرد: "می توان با پیشنهاد قوانین و مقررات لازم، موضوع مهاجرت و جمعیت پذیری شهر تهران را کنترل و مدیریت کرد."

به گفته وی، "در دهه های 60 و 70 محدودیت هایی برای شماره گذاری خودروهای پلاک شهرستان، اجاره اماکن و سکونت در تهران وجود داشت اما اکنون هیچ قید و بندی دراین زمینه وجود ندارد. "


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد