مصطفی تاج‌زاده رئیسی را به مناظره درباره اعدام‌های ۶۷ فراخواند

مصطفی تاج‌زاده ، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، در صفحه تویتر خود از ابراهیم رئیسی دعوت کرد تا درباره «نقش رئیسی» در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۷۸، بازداشت‌های سال ۸۸ و «گستره فساد در قوه قضاییه» مناظره کنند.

دعوت تاج‌زاده واکنشی بود به یکی از تبلیغات ستاد رییسی که او را «مفسد سیاسی» توصیف کرده بود. معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات نوشت: «حکم چنین اتهامی در قاموس مریدان مصباح مرگ است».


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد