در همين رابطه


مجید انصاری در جمع هواداران حسن روحانی : چرا مانع تفحص مجلس از املاک نجومی شدید؟

«مجید انصاری» در جمع هواداران حسن روحانی در حسینیه حائری شهر ایلام اظهار کرد: ایران در پیچ مهمی از تاریخ قرار گرفته و انتخابات پیش رو مسیر ده‌ها سال آینده کشور را ترسیم می‌کند.

به گزارش ایسنا، انصاری گفت: صددرصد حقوق‌های نجومی که رقم آنها ۲۴ میلیارد تومان بود به خزانه بازگشت، به مردم بگوبید چرا با لابی مانع تحقیق و تفحص مجلس از املاک نجومی شدید؟ حتی جلوی تحقیق و تفحص شورای شهر را نیز گرفتید، اظهار کرد: دکتر روحانی در جمع کارگران معدن حاضر می‌شود و می‌گوید بگذارید کارگران هر چه فریاد دارند بر سر رئیس جمهوری خود بریزند.

انصاری با بیان اینکه چه اشکالی دارد این دوستان ما هفته آینده در مناظره پایانی فیش حقوقی فروردین ماه خود را ارایه کنند و رئیس جمهوری هم ارائه دهد، اظهار کرد: وعده‌هایی داده می‌شود که به هیچ وجه با امکانات بالفعل و بالقوه آینده کشور سازگار نیست، شفاف بگویید، می‌گوید ما داریم اگر دارید، کجاست؟ مردم ایران باید توجه کنند که این شعارها هشت سال پیش شدیدتر زده شد و ما نتایج آن را دیدیم، مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد