در همين رابطه


پروانه سلحشوری در جمع حامیان روحانی: ما گشت ارشاد براي دخترانمان نمي‌خواهيم، ما گشت ارشاد برای مبارزه با فساد در قوه های مختلف می خواهیم

‏پروانه سلحشوری نماینده مجلس در جمع حامیان روحانی در ورزشگاه شیرودی:

روحانی متشکریم که برجام را به سرانجام رساندی

چه ناسپاسند آنان که می گویند برجام چه کرد؟ برجام سایه جنگ را از کشور ما دور کرد

برجام از ونزوئلای دیگر شدن ایران جلوگیری کرد

برجام نفت در برابر غذا را نفی کرد

ریاست محترم جمهوری، ما گشت ارشاد برای دخترانمان نمی خواهیم

ما گشت ارشاد برای مبارزه با فساد می خواهیم

ما گشت ارشاد برای مبارزه با فساد در قوه های مختلف می خواهیم

جناب رئیس جمهور، در برنامه احکام توسعه ششم، ما حکمی برای زنان سرپرست خانوار داشتیم. ما زنان جامعه می خواهیم که به زنان محروم رسیدگی شود

جناب رئیس جمهور، ما می دانیم مجلس نهم همراه شما نبود، اما مجلس دهم با شماست

اطمینان داریم در آینده وزرای زنی از جانب شما معرفی خواهند شد

جناب رئیس جمهور جوانان ما در دانشگاه ها از تفکیک جنسیتی بیزارند

نشریات دانشجویی توقیف می شوند، جوانان به کمیته انضباطی کشیده می شوند، انتظار داریم در دولت بعدی شما این موانع رفت گردندCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد