در همين رابطه


روحانی: شما (سپاه و بسیج) بدنبال اقتصاد آمدید، اما معدنی که مال شما بود و معدنچی ها دفن شدند سر نزدید

گردهمایی زنان حامی روحانی در ورزشگاه شیرودی تهران. سخنرانی روحان:

* در انقلابمان زمانی پیروز شدیم که زنان به خیابان ها آمدند. امروز هم اگر زنان پای صندوق بیایند ما در انتخابات پیروز خواهیم شد

* اگر همه مردم پای صندوق آرا بیایند ما قطعا موفق و پیروز در انتخابات خواهیم بود

* مردم ما امروز تحت تأثیر شعارهای فریبنده قرار نمی گیرند

* من از همه مردم می خواهیم تابلوی کارنامه ها را یک بار دیگر مرور کنند

* کارنامه چهارساله دولت یازدهم کارنامه 38 ساله آنهایی که در دستگاه های دیگر بودند

* کارنامه 4 ساله ما روشن است، آنها که 12 سال در یک منصب بودند بگویند چه کردند

* شما توصیه تان در سال اول دولت یازدهم این بود که 16 آذر را آزاد نگذاریم

* شما همیشه به دانشگاه به عنوان تهدید نگاه کردید

* شما می خواستید جوانان ما در حصر، محاصره و انزوا باشند

* شما حرفهایی که در جلسات خصوصی زدید لطفا به مردم آشکارا بگویید

* مگر فشارنیاوردید که فضای مجازی بسته شود

* مگر فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود

* شما برگردید به بخش های جنسیتی خودتان نگاه کنید

* شما برگردید به احکامی که صادر کردید یک بار دیگر نگاه کنید

* ما تبعیض جنسیتی را نمی پذیریم

* ما ظلم جنسیتی را نمی پذیریم

ما به دنبال امنیت واقعی هستیم

* ما فضای امنیتی نمیخواهیم

* شعار ما روشن است، ما آزادی می خواهیم . ما آزادی اجتماعی و سیاسی می خواهیم

* ما آزادی بیان و تفکر می خواهیم

* ما آزادی انتخاب تفریح برای ساعت فراغت می خواهیم

* ما آزادی برای انتخاب شغل می خواهیم

* ما خواهان امنیت واقعی در جامعه با وحدت و اتحاد در کل جامعه هستیم

* ما جامعه چنددرصدی و 20 درصدی نمی خواهیم

ما قانون را برای همه دستگاه ها می خواهیم، ما نهادهای استثنا شده از مالیات نمی خواهیم

خوشحال شدم که شنیدم که بعضی ها از کلمه مالیات نام بردند

مالیات برای اینکه مردم مالیات بدهند خوب است اما شما ندهید؟

ما آزادی رقابت در کسب و کار می خواهیم

شما بدنبال اقتصاد آمدید، اما معدنی که مال شما (بسیج) بود و معدنچی ها دفن شدند سر نزدیدCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد