رفع اتهام از وزیر آموزش و پرورش

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: کمیسیون با توجه به مدارک موجود فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش را به عنوان عضو و رئیس دو شرکتی که وی در آنها مسئولیت داشته نمی داند چرا که ایشان براساس مدارک آذر ۹۵ استعفای خود را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، داوود محمدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیات مدیره دو شرکت خصوصی گفت: وی پس از حضور در وزارت آموزش و پرورش از عضویت در هیات مدیره این شرکت استعفا داده و مدارک استعفای خود را به این کمیسیون ارائه کرده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: در پی دستور روز گذشته رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ آقای دانش آشتیانی اعلام کرد این جانب پس از ۱۲ آذر ماه سال ۹۵ استعفای خود را از دو شرکت خصوصی مذکور اعلام کردم که این استعفا مورد قبول واقع شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت که متن استعفایش را از طریق پست سفارشی به سازمان ثبت شرکت‌ها فرستاده و مدارک آن نیز موجود است. ایشان تاکید کرده است که حتی حق الشرکه خود را که به میزان ۵ میلیون ریال بوده واگذار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانونی اساسی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم درج تغییرات در این دو شرکت توسط سازمان ثبت شرکت‌ها هنوز این جانب به عنوان مدیر عامل شناخته می‌شوم، اما بنده پیش از این استعفا .

وی تاکید کرد: از نظر کمیسیون اصل ۹۰ وزیر آموزش و پرورش، به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره دو شرکت خصوصی با توجه به مدارک موجود،‌ شناخته نمی‌شود، چرا که ایشان سال گذشته استعفای خود را رسما اعلام کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد