در همين رابطه


یک استاد دانشگاه در گفتگو با پول نیوز شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری: شعارهای ایجاد شغل کشک است

پول نیوز:
تقوی گفت: شعارهای ایجاد شغل کشک است؛ چرا که برای هر شغل پایدار عوامل بسیاری دخیل هستند که اگر تاثیر گذاری زیادی نداشتند دولت های قبل می توانستند در ایجاد شغل موفق باشند حال آنکه شغل در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به منفی 3 درصد رسید و افرادی که کار داشتند نیز بیکار شدند.


دولت ها در ایران عمدتا به جای آنکه با معرفی برنامه و دفاع از آن رارای مردمی را جلب کنند با تکیه بر شعارها و برجسته کردن مشکلات موجود در جامعه سبد آرای خود را پر می کنند.

نمونه بارز شعار زدگی را می توان در انتخابات سال 84 به وضوح دید؛ در انتخابات سال 94 هم آنچه که باعث شد روحانی روی کار بیاید را می توان تکیه بر شعارها دانست. شعارهایی که در فضای بد اقتصادی نوید امید می داد؛ شعارهایی که از کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی تا ایجاد اشتغال را در بر می گرفت مردم را پای صندوق های رای کشاند.

انتخابات سال 96 اما تا حدودی متفاوت است چرا که شعارهای اقتصادی به جای آنکه با واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد وعده های پوپولیستی است که عملیاتی کردن آنها در فضای کنونی اقتصاد کشور نا ممکن است.

مثلا برای پرداخت کارانه بیکاری، یارانه نقدی چند برابری و ایجاد شغل میلیونی در کشور منابع کافی وجود ندارد. اما برخی با تمسک جستن به آمال و آروزهای قشر متوسط و ضعیف جامعه در صدد جلب آرای این گروه از رای دهندگان هستند.

مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکاوی شعارهای انتخاباتی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معتقد است فقط دو نفر از کاندیداها شعار های متعارف و معقولانه سر می دهند و ما بقی بد اظهار نظر می کنند به گونه ای که در برخی مواقع احساس می شود کوچکترین مشاوره اقتصادی به این افراد داده نمی شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ شعارهای ایجاد شغل کشک است؛ چرا که برای هر شغل پایدار عوامل بسیاری دخیل هستند که اگر تاثیر گذاری زیادی نداشتند دولت های قبل می توانستند در ایجاد شغل موفق باشند حال آنکه شغل در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به منفی 3 درصد رسید و افرادی که کار داشتند نیز بیکار شدند اما اقای روحانی در 4 سال تورم را از 40 درصد به زیر 10 درصد رساند و رشد اقتصادی را نیز مثبت کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که آقای روحانی برای دور دوم بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده و سیاست های اقتصادی فعلی را ادامه بدهد چرا که در آن صورت می توان امیدوار بود دستاورد کاهش تورم ثابت مانده و بر رشد اقتصادی افزوده شود.
به گفته تقوی؛ دیپلماسی آقای روحانی خوب بوده است و امید می رود روابط ایران با کشورهای مطرح غربی بهبود یافته و جایگاه ایران در جهان بین الملل تثبیت شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: تنها کسی که با روی کار آمدن آن مشکلات اقتصادی و اشتغال در کشور رفع می شود دولت آقای روحانی است در غیر این صورت روابط ایران با کشورهای اروپایی خراب شده و احتمال اینکه عقب گرد اقتصادی در کشور رخ بدهد وجود دارد.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد