در همين رابطه


در همایش‌های اتوبوسی قالیباف چه می‌گذرد؛ گفتند به کنسرت بابک جهانبخش می‌رویم و نهار می‌دهند

اظهارات برخی از حاضران در همایش انتخاباتی قالیباف همچنان حاکی از آن است که این افراد از سراهای محله و با اتوبوس‌هایی از سوی شهرداری تهران به این محل آورده شده‌اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمد باقر قالیباف در حالی سومین همایش انتخاباتی خود را در تهران برگزار می‌کند که اظهارات برخی از حاضران در این همایش همچنان حاکی از آن است که این افراد از سراهای محله و اتوبوس‌هایی از سوی شهرداری تهران به این محل آورده شده‌اند.

با اینکه خبری از خود آقای شهردار در این همایش نیست زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف در این همایش حاضر شد و پس از چند دقیقه سالن را ترک کرد.

یکی از حاضران در این همایش به ایلنا گفت که به او گفته‌اند به کنسرت بابک جهان‌بخش می‌روی در حالیکه اینجا خبری از کنسرت نبود.

یکی از خانم‌های حاضر در این همایش با انتقاد از کثیف بودن محیط سالن برگزاری این همایش به ایلنا گفت که اول به ما گفتند دختران جوان در این همایش حضور دارند اما وقتی دیدند با این سن و سال جمعیتی سالن را پر نمی‌کند گفتند مادران این دختران هم می‌توانند در این جشن حضور داشته باشند.

حاضران در این سالن همچون دیگر همایشی که در تهران برگزار شده بود از اینکه به آنان به دروغ گفته شده به جشن و کنسرت می‌روند و یکباره با یک مراسم انتخاباتی مواجه شده‌اند گلایه دارند.

یکی دیگر از حاضران در این همایش به ایلنا می‌گوید اگر می‌دانستم این مراسم تبلیغاتی برای آقای قالیباف است هرگز به این مراسم نمی‌آمدم چون رای من فقط برای آقای روحانی است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد