هشدار رییس مرکز تحقیقات مسکن: صدها ساختمان بلند تهران خطر آتش‌گرفتن دارند

ایسنا :
رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با اشاره به حادثه پلاسکو، اظهار کرد: حادثه پلاسکو در تهران نشان داد که شهرهای بزرگ ما آسیب پذیر است و شایان ذکر است که صدها بلند مرتبه سازی در تهران وجود دارد که ایمنی مناسب در مقابل آتش ندارند.

محمد شکرچی زاده امروز 21 اردیبهشت ماه در جلسه شورای فنی استان کرمان با محوریت افتتاح دفاتر منطقه ای جنوب شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با افتتاح دفاتر منطقه ای جنوب شرق کشور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یک هم افزایی در مرکز تحقیقات ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با ایجاد هم افزایی از امکانات هر منطقه در زمینه های زلزله، قیر و آسفالت، حمل و نقل و ... حداکثر استفاده را باید کرد.

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با اشاره به حادثه پلاسکو، اظهار کرد: حادثه پلاسکو در تهران نشان داد که شهرهای بزرگ ما آسیب پذیر است و شایان ذکر است که صدها بلندمرتبه سازی در تهران وجود دارد که ایمنی مناسب در مقابل آتش ندارند.

وی از بلندمرتبه سازی های که در تهران صورت گرفته سخن به میان آورد و اضافه کرد: استانداردهای لازم در احداث برخی از بلندمرتبه های تهران رعایت نشده است و این موضوع شهر را آسیب پذیر کرده است، لازم به ذکر است که در کرمان باید برای احداث بلند مرتبه‌ها نکات ایمنی رعایت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آسیب پذیری ساختمان‌های اسکلت فلزی سخن به میان آورد و بیان کرد: حوزه حمل و نقل، شهرسازی و ساختمان با همکاری سایر دستگاه های مربوطه ایمن‌سازی ساختمان های فلزی در کرمان را در راستای ایمن سازی در دستور کار قرار خود قرار دهند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد