در همين رابطه


حمله شدید جهانگیری به قالیباف: وقتی در سال ٩١ مردم در تحریم گیر کردند شما در برج میلاد بستنی ٤٠٠ هزار تومنی برای چه کسی سرو می کردید؟

حمله شدید جهانگیری به قالیباف

آقای رییسی باید سابقه کارشان و برنامه‌ای که دارند را به اطلاع برسانند. اینکه قوه قضاییه با قاچاق مبارزه کرده و قاچاق بیشتر شده، این نشان می‌دهد که عملکردشان ضعیف بوده.

در دولت اصلاحات قاچاق در حد ٢ تا ٣ میلیارد بود، وقتی تحویل گرفتیم ٢٥ میلیارد دلار بود.

توانستیم قاچاق را به نصف کاهش بدهیم، اما دولت ایده آل شما آن را به ٢٥ میلیارد دلار رساند. باید شرمنده باشید.

آقای قالیباف خیلی خوب شد گفتید.

ایشان عادت کرده به حرف خلاف گفتن .

راجع به حقوق نجومی میگید. دولت با افتحار رسیدگی کرد و دیوان محاسبات رسیدگی کرد. مدیران متخلف برکنار شدند و قوانین بازنگری شدند.

تمام وجوه برگردانده شد.

آقای قالیباف املاک مردم را چه کردید؟

طبق گزارش سازمان بازرسی املاک مردم را بخشیدید. به هیچ کس اجازه مداخله در مساله ندادید. تخفیف نجومی دادید.

دادستان گفت تا به حال به ٥٩ مورد رسیدگی کردیم.جلوی تحقیق و تفحص مجلس و شورای شهر را گرفتید.

کسی را که افشا کرد گرفتید و زندانی کردید.

این یک شیوه است و شیوه ما هم یک شیوه. می‌خواهید با روحیه نظامی گری پیش ببرید. اگر وزیری تخلف کرده رسیدگی می‌شود. از امنیت سپرده‌گذاری می‌گویید؟ بانک قوامین و بانک شهر چه وضعی دارند؟ بانک سرمایه متعلق به شهرداری را به یک مفسد اقتصادی واگذار کردید.

طرفدار ٤ درصد شدید؟

وقتی در سال ٩١ مردم در تحریم گیر کردند شما در برج میلاد بستنی ٤٠٠ هزار تومنی برای چه کسی سرو می کردید؟

من این خط کشی ها را قبول ندارم. از بخش خصوصی دفاع میکنم اما رابطه ای نداشتم.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد