در همين رابطه


قالیباف وسط مناظره کپی سند خانه روحانی و جهانگيری را نشان داد

خرداد :
در بخش پایانی و جمع بندی نامزدها در مناظره سوم، قالیباف اعلام کرد که پاسخ جهانگیری و روحانی را می دهد آنهم بر خلاف میلش اما حقوق محرومان و مستضعفان نادیده گرفته می شود اگر نگویید.

قالیباف در ادامه گفت: فرصت های نابرابر مشکل بزرگ اقتصاد ماست، آقای روحانی شما که خبر دارید بستگان و نزدیکان شمکا چه کارهای اقتصادی می کنند، چرا برخورد نمی کنید؟ باید اولین برخود را خودتان انجام دهید بستگان شما در کنارتان چه می‌کنند؟چرا برخود نمی کنید؟ چون خود شما هم از این رانت استفاده می‌کنید.

قالیباف ادامه داد: وقتی حدود ۸۰۰ متر زمین را در سال ۷۰ دو و نیم میلیون تومان به قیمت متری 3 هزار تومان می‌گیرید حتما نمی‌توانید برخورد کنید. او خطاب به جهانگیری گفت: ۳۸۵ متر زمین را در دهه ۸۰ به متری ۱۸۰ هزار تومان از مردم گرفتید.
قالیباف ادامه داد: بعد به ما می‌گویند املاک نجومی؟ این املاک را گرفته اید به نقد و قسط هم گرفته اید.

در اینجا قالیباف دوباره کاغذی نشان دادو گفت: : من اسناد ملک‌ها را آورده‌ام که به نام این دو شخص بزرگوار است قالیباف ادامه داد که اشتغال و کار و تولید با همین حرف ها درست نمی شود.

قالیباف در نهایت نیز گفت: متاسفم که این طور می‌گویم اما از قدیم گفته‌اند هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی به بگندد نمک. ما باید شجاعانه بایستیم و با فساد مبارزه کنیم و حق مردم را بدهیم ما بر این باور هستیم.

در این میان یک نکته جالب وجود دارد؛ اینکه چگونه خانه این دو نامزد تهیه شده و روند آن چگونه بوده، قطعا آنها پاسخ می دهند و داده اند اما اینکه شهردار سند خانه افراد را که به طور طبیعی قابل دسترس وی است و مدرک پنهان و سری و محرمانه نیست، در مناظره نامزدها آورده و نشان می دهد تا حرف خود را اثبات کند، اوج بی اخلاقی و توهین به شعور مردم است.

کاش آقای قالیباف مدرک ادعای خود در واگذاری را نشان می داد نه آنکه کپی سند خانه افراد را برای اثبات ادعای خودش!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد