در همين رابطه


ترور مخالفان خارج کشور در دستور کار سپاه

به نظر می رسد حذف فیزیکی مخالفان در خارج کشور دوباره در دستور کار سپاه و سیستم امنیتی قرار گرفته و با احتمال روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بیم آن می ورد که ترور فعالان سیاسی و دگر اندیشان در خارج از کشور تشدید شده و مجددا تعدادی از آنان توسط ماشین ترور سیستم امنیتی حذف فیزیکی شوند .

به گزارش نگام، طی روزهای گذشته نیز برخی از کنشگران سیاسی ایرانی خارج از کشور ز سوی سیستم امنیتی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شده اند.


سپاه پاسداران فعال رسانه ای را ترور کرد

رادیو آلمان: به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب "رژیم ایران" تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.

شبکه جم، که مقر آن در دبی است، برای بینندگان فارسی‌زبان برنامه‌های سرگرم‌کننده پخش می‌کند و در ایران محبوبیت زیادی کسب کرده است. حکومت اسلامی ایران فعالیت این شبکه را مصداق "تهاجم فرهنگی" ارزیابی می‌کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد