اورژانس اجتماعی: هر ساعت ۳ کودک‌آزاری، ۲ همسرآزاری

کیهان لندن

- اورژانس اجتماعی ۳ هزار نیرو برای رسیدگی به معضلات اجتماعی کشور نیاز دارد.

-کودک‌آزاری، همسرآزاری و فرار از خانه بیشترین دلایل تماس مردم با اورژانس اجتماعی.

- ۲۶ هزار کودک‌آزاری و بیش از ۱۳ هزار همسرآزاری سال گذشته گزارش شده.
-بیش از ۵ هزار خودکشی به اورژانس اجتماعی اعلام شده.

حدود ۲۶ هزار کودک‌آزاری، ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد همسرآزاری، بیش از ۴ هزار فرار از منزل و بیش از ۵ هزار خودکشی سال گذشته به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است.

کودک‌آزاری، همسر آزاری و فرار از خانه بیشترین دلایل تماس مردم با اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی که برای رسیدگی به معضلات اجتماعی از جمله کودک‌آزاری، همسرآزاری و فرار از خانه راه‌اندازی شده، اعلام کرد به دلیل حجم بالای مشکلات اجتماعی دریافتی، امکانات کافی برای پرداختن به آنها را ندارد.

رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور اعلام کرد که فقط در سال ۹۵، حدود ۲۶ هزار گزارش کودک‌آزاری، ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد گزارش همسرآزاری، حدود ۴ هزار و هفتصد و ۸۵ گزارش فرار از منزل، بیش از پنج هزار و ۲۰۰ مورد گزارش خودکشی به این اورژانس اطلاع داده شده است.

این اورژانس اعلام کرده که برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی نیاز به دست کم ۳ هزار نیروی تازه‌نفس دارد.

طبق مصوب هیات دولت، در شهرستان‌هایی با جمعیت ۵۰ هزار نفر، اورژانس اجتماعی تشکیل می‌شود، در حالی که با آمار بالای معضلات اجتماعی، حدود ۱۳۸ شهرستان کشور فاقد خدمات اورژانس اجتماعی است و شهرهایی با جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر هنوز از خدمات این اورژانس بی‌بهره هستند.

حسین اسدبیگی ‌رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی، اعلام کرد که در سال گذشته ۱۷۲ هزار و ۸۲۵ مورد تماس مرتبط با معضلات اجتماعی با این اورژانس صورت گرفته است.

بررسی پرونده‌های اورژانس اجتماعی در سال ۹۵، حاکی از این است که حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ کودک‌آزاری با مراکز مداخله در بحران، خدمات سیار و سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در میان گذاشته شده است.

اسدبیگی در این باره می‌گوید: «تعداد گزارش‌ها درباره کودک‌آزاری به مراکز مداخله در بحران ۲۷۰۰، خدمات سیار بیش از ۱۰ هزار مورد و تماس با سامانه ۱۲۳، حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ مورد بوده است.»

گزارش همسرآزاری با حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد گزارش در رده دوم تماس‌های اورژانسی قرار دارد که به مراکز مداخله در بحران، خدمات سیار و سامانه ۱۲۳ صورت گرفته است.

آمار پرونده‌های خودکشی و فرار از خانه نیز در اورژانس اجتماعی کم نیست، چنانکه رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی اعلام کرد که ۸۸۶ مورد خودکشی به مراکز مداخله بحران، بیش از ۲ هزار مورد به خدمات سیار و ۲ هزار و ۳۰۰ مورد با سامانه ۱۲۳ در میان گذاشته شده که مجموع آن در سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ مورد بوده.

البته در این آمار به آمار خودکشی‌های منجر به مرگ و یا افراد نجات یافته اشاره‌ای نشده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد