در همين رابطه


ابراهیم رئیسی: دولت وام ۳۰۰ میلیاردی با سود صفر درصد داده

ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران که به بندر ترکمن رفته از "ارائه وام‌های کلان بدون سود" انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای رئیسی گفته است: " وام سیصد میلیاردی با سود صفر داده‌اند و فرد دریافت‌کننده همان پول را در بانک گذاشته و پانزده میلیارد سود گرفته است."

او البته به نام وام گیرندگان اشاره‌ای نکرده و گفته است: "اصلا بحث اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مطرح نیست."


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد