حکم اعدام برای دو ایرانی در کویت

خبرگزاری آناتولی : دادگاه کیفری کویت دو ایرانی را به اتهام قتل یک شیخ سالخورده وابسته به خانواده پادشاهی کویت و معاون اندونزیایی وی به اعدام محکوم کرد. مرتبط با این پرونده دو شهروند کویتی نیز به اتهام تامین سلاح برای این جنایت به پرداخت 200 دینار کویت(650 دلار آمریکا) جریمه شدند.

هویت شیخ سالخورده که در اکتبر سال پیش در منزل شخصی خود در جنوب پایتخت همراه با معاونش به قتل رسید، اعلام نشده است.

پس از این حادثه و با تایید وزارت کشور کویت محمد عبدالرضا که به عنوان آشپز در منزل وی کار می کرد همراه با یک شهروند ایرانی دیگر بازداشت شده بودند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد