رضا اکوانیان، شاعر و فعال مدنی به دادسرای اوین احضار شد

خبرگزاری هرانا :
رضا اکوانیان، شاعر و فعال مدنی با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به دادسرای اوین احضار شده است. وی که پیش از این نیز چند سابقه بازداشت و محکومیت دارد باید فردا – سه شنبه- در محل شعبه اول دادسرای اوین حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی تماس تلفنی که روز یکشنبه با رضا اکوانیان، فعال مدنی گرفته شد نامبرده برای حضور در شعبه اول دادسرای اوین فراخوانده شد.

یک منبع نزدیک به آقای اکوانیان با تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “به آقای اکوانیان گفته شده لازم است روز سه شنبه صبح از بابت پرونده ای که با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران علیه ایشان مفتوح شده در محل شعبه اول دادسرای اوین حضور به هم رساند”

این منبع مطلع تاکید کرد “اتهامات و دلایل احضار آقای اکوانیان مشخص نیست بخصوص که بعد از چند بازداشت و محکومیت در طی این سالها از فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم مانده است”.

لازم به یادآوری است رضا اکوانیان، شاعر اهل دهدشت و ساکن تهران است که برای نخستین بار در بهمن سال ۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رئیس جمهور و رهبر در وبلاگ، شرکت در تجمعات اعتراضی تهران و همکاری با تشکلات حقوق بشری از طریق ارسال اخبار و گزارشات به یک سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وی در سالهای ۹۲ و ۹۳ نیز در پرونده های مشابهی بازداشت شد. در مورد اول به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و در مورد آخر نیز به دلیل حضور در تجمعی مقابل مجلس در اعتراض به سخنان یکی از نمایندگان مدتی را در بازداشت گذراند.

آقای اکوانیان از بابت اتهامات طرح شده در دو پرونده فوق در نهایت تبرئه شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد