علی خامنه‌ای: حرف‌هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود

بی بی سی:

علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، از بعضی اظهارات مطرح‌شده در جریان مبارزات انتخاباتی انتقاد کرده و گفته است: "در بحث‌های انتخاباتی گاهی یک حرف‌هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود، لکن حضور ملت ایران همه این مسائل را حل خواهد کرد."

به گزارش خامنه‌ای امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه) در تهران بار دیگر انتخابات و رای مردم را پیروزی نظام توصیف کرد و گفت: "در انتخابات نامزدهای متعددی هستند؛ هرکدام حرف می‌زنند، نظر می‌دهند و هرکدام طرفدارانی دارند. یک نفر از این جمع بالاخره رأی می‌آورد، اما برنده اصلی در این ماجرا -هرکس که رأی بیاورد- ملت ایران است. برنده اصلی نظام جمهوری اسلامی است."

در روزهای گذشته و به ویژه از زمان مناظره سوم، لحن نامزدهای انتخاباتی به شدت تند شده و نامزدهای اصلی یکدیگر را به مواردی همچون فساد و دروغ‌ویی متهم کرده‌اند.

خامنه‌ای در سخنان امروز خود همچنین گفت: "انضباط مردم خیلی باارزش است؛ هم قبل از انتخابات، هم روز انتخابات و هم بعد از انتخابات. این انضباط و پایبندی مردم به نظم و قانون خیلی مهم است".

او در سخنرانی هفته پیش هم هشدار داده بود که "اگر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند، قطعاً با عکس‌العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد".


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد