جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رییسی: حق برابری جنسیتی برای زنان، پرداخت نفقه به آنان است

«جمیله علم الهدی» همسر «ابراهیم رییسی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دیوار کشی میان زن و مرد و تفکیک جنسیتی را محصول تمدن غرب دانست و تاکید کرد: حق برابری جنسیتی برای زنان به معنای آن است که حق نفقه آنها را پرداخت کنیم.

به گزارش ایرنا، علم الهدی که در یک همایش انتخاباتی به نفع رییسی در شهر همدان با عنوان «همایش بانوان انقلابی» سخن می گفت، افزود: یک تفکر در کشور همان جریان کهنه غرب را ادامه می دهد، از کارکردن زن دفاع می کند و به جای آنکه شرایط ازدواج عاقلانه را فراهم سازد، از استقلال زنان، حق آزادی آنان و برابری جنسیتی حمایت می کند .

همسر رییسی افزود: این در حالی است که حق برابری جنسیتی برای زنان یعنی اینکه نفقه آنان را پرداخت کنیم چون این حقی است که خداوند به زنان داده است .

جمیله علم الهدی گفت: دین مبین اسلام هیچگاه نخواسته است شان و منزلت زنان پایین بیاید به گونه ای که آنها ناچار شوند برای امرار معاش، دستفروشی کنند و یا عفت و حیا را کنار بگذارند .


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد