تاجزاده: حجاب باید آزاد باشد؛ حجاب اجباری ریشه حجاب را در جامعه می‌کَنَد

مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، معاون سیاسی وزیر کشور (عبدالله نوری) در دولت خاتمی و معاون وزیر ارشاد (خاتمی) در دولت موسوی، معتقد است که حجاب باید آزاد باشد زیرا حجاب اجباری ریشه‌ی حجاب را در جامعه می‌کَنَد.

او در این ویدیو می‌گوید: «همانطور که رضا شاه نتوانست به زور جامعه را بی حجاب کند شما هم نمی‌توانید به زور جامعه را با حجاب کنید.»

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد