در همين رابطه


دبیرکل جامعه روحانیت مبارز: تخلف در انتخابات ایران «امری طبیعی» است

دیگربان

محمد‌علی موحدی کرمانی٬ دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفته که تخلف در انتخابات ایران «امری طبیعی» است.

آقای موحدی کرمانی این مطلب را در توضیح این گفته خود که رای ۱۶ میلیونی ابراهیم رئیسی٬ «حلال» است٬ بیان کرده است.

وی گفته که «اگر در سبد رأی یک کاندیدا آراء واقعی او ریخته شود، این آراء پاک و حلال است و اگر آراء دیگری به‌اشتباه یا عمد در سبدش ریخته شود این آراء پلید و حرام است.»

وی افزوده که «تخلف در انتخابات یک امر طبیعی است و مرجع تشخیص، طبق قانون شورای محترم نگهبان است.»

موحدی کرمانی درباره نتیجه انتخابات اخیر هم گفته «همه منتظریم نظر شورای محترم نگهبان را بدانیم، چه‌بسا پس از تحقیقات کامل بعضی آراء کاسته و بعضی افزون گردد.»

این روحانی محافظه‌کار پیش‌تر گفته بود که ارای ۲۳ میلیون حسن روحانی حرام است و ممکن است به ۲۱ میلیون رای کاهش و در مقابل آرای رئیسی به ۱۹ میلیون افزایش یابد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد