حمله افراد مسلح به نیروی انتظامی در جنوب سیستان

دقایقی قبل بر اثر تیراندازی افراد مسلح به سمت خودروی گشت نیروی انتظامی در شهر قصرقند دو نفر از نیروهای نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یک منبع آگاه، دقایقی قبل یک خودروی پرسنل نیروی انتظامی در شهر قصرقند واقع در جنوب سیستان و بلوچستان مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

بر طبق این گزارش در این حادثه یک سرباز وظیفه و یک درجه دار کادر نیروی انتظامی زخمی شدند که حال نیروی کادر وخیم گزارش شده است.

همچنین پس از این حادثه یک نفر از افراد مسلح نیز دستگیر شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد